0% kompletirano
0/24 koraka

Активне, пасивне и безличне реченице

Активне, пасивне и безличне реченице – квиз

до 30% недовољан (1); 31%-50% довољан (2); 51%-70%  добар (3); 71%-85%;  врло добар (4); 86%-100% одличан (5)