0% kompletirano
0/6 koraka

Слагање придева са именицом

Слагање придева са именицом- у роду, броју, падежу

Слагање придева са именицом – предавање: слагање у роду, броју, падежу

Слагање придева са именицом – преглед градива: слагање у роду, броју, падежу

Слагање придева са именицом – показна вежба: слагање у роду, броју, падежу