Самогласници, сугласници и слоготворно Р

Самогласници, сугласници и слоготворно Р

Самогласници, сугласници и слоготворно Р – предавање: подела гласова српског језика

Самогласници, сугласници и слоготворно Р – преглед градива: подела гласова српског језика

Самогласници, сугласници и слоготворно Р

Говорни органи: плућа, душник и гркљан, гласне жице (гласнице), ресица, усна дупља и носна шупљина, меко (задње) непце, тврдо (предње) непце, језик, усне, зуби.

Самогласници (вокали) – 5, када се изговарају, гласне жице равномерно трепере и ваздушна струја слободно пролази кроз усну дупљу.

Дуго се изговарају. Могу да се певају.    А, Е, И, О, У

Сваки слог мора имати један самогласник. Носиоци су слога. ЗАЕАИ

Сугласници (консонанти) – 25 чују се као шумови јер ваздушна струја долазећи из плућа наилази на препреку и у тренутку савладавања препреке – образује се сугласник. Кратко се изговарају. 

Б, В, Г, Д, Ђ, Ж, З, Ј, К, Л, Љ, М, Н, Њ, П, Р, С, Т, Ћ, Ф, Х, Ц, Ч, Џ, Ш

Сугласник Р ( слоготворно Р) је носилац слога уколико нема другог самогласника у слогу.

                                                      ПРО    –            ТР –     ЧА –    ТИ      ЦР-ВЕ-НО, ТРН, ВРХ, ЦР-ТА-ТИ

                                                           ↑                           ↑

                             није слоготворно Р         слоготворно Р у слогу нема самогласника

                              јер поред себе има  самогласник О      

УОЧИ!         На основу броја слогова речи се деле на:

ЈЕДНОСЛОЖНЕ – ПАС, СТО, РАМ, НОС, ТИ, ШТА

ДВОСЛОЖНЕ – О-САМ, НЕ-КО, ДО-СТА, ПИС-МО

ВИШЕСЛОЖНЕ – КО-ПИ-РА-ТИ, ПО-НЕ-ТИ, И-ГРА-ЧКА, СМИ-СЛИ-ТИ