0% kompletirano
0/3 koraka

Проста реченица

Проста реченица

Проста реченица – предавање, проста непроширена реченица, како настаје проста проширена реченица

Проста реченица

Проста реченица – преглед градива, проста непроширена реченица, како настаје проста проширена реченица

Prosta rečenica može da bude neproširena i proširena

Проста реченица

Проста реченица – показна вежба, проста непроширена реченица, како настаје проста проширена реченица

Лекција sadržaj