Прилагођено писање имена из страних језика 8. разред

Прилагођено писање имена из страних језика

Прилагођено писање имена из страних језика – преглед градива

 Прилагођено писање имена из страних језика

ТРАНСКРИПЦИЈА– изговор страних имена прилагођен нашем гласовном систему и фонетском писму

-речи које учестало користимо прилагођени су духу нашег језика: биологија, физика, хирургија, Зевс, Олимп,

усвојени облици се не мењају иако одступају од правила транскрипције: Њујорк, Беч, Рим, Солун, Венеција, Финска, Кина, Нови Зеланд

Властита имена

а) изворно писање латиницом Shakespeare, Newton, Casablanca

б) прилагођено писање ћирилицом и латиницом: Шекспир/Šekspir, Њутн/Njutn, Казабланка/Kazablanka

у именима и позајмљеницама из страних језика обавезно се пише међусамогласничко ј (ија, ије, ију): Дијаз-не Диаз, Лијеж – не Лиеж

удвојени сугласници се преносе као један: Мухаммед/ Мухамед

имена из живих језика немају адаптацију наставка сем женских имена: Жаклин/Жаклина, `Шампањ/Шампања