0% kompletirano
0/35 koraka

Подела народне (усмене) књижевности 8. разред

Подела народне (усмене) књижевности

Подела народне (усмене) књижевности-преглед градива

                                                       ПОДЕЛА НАРОДНЕ (УСМЕНЕ) КЊИЖЕВНОСТИ

                                                                                            ПОЕЗИЈА                                                                           

 ЛИРСКЕ ПЕСМЕ :  митолошке,  обредне, обичајне, посленичке, љубавне, породичне, шаљиве, родољубиве

   ЕПСКЕ ПЕСМЕ                                                      

 ПЕСМЕ СТАРИЈИХ ВРЕМЕНА               ПЕСМЕ СРЕДЊИХ ВРЕМЕНА      ПЕСМЕ НОВИЈИХ ВРЕМЕНА

  • неисторијске песме                                песме о хајдуцима                песме о ослобођењу Србије
  • песме пре Косовског боја                      песме о ускоцима                  песме о ослобођењу Црне Горе
  • песме о Косовском боју                                
  • песме после Косовског боја                          
  • песме о Марку Краљевићу                            

 БУГАРШТИЦЕ:   песме дугог стиха                                 ЛИРСКОЕПСКЕ ПЕСМЕ:                  баладе                           романсе

                                                                                                                          ПРОЗА

бајке, легенде, анегдоте, новеле, басне,   приче о животињама,  шаљиве приповетке,  кратке народне умотворине