Писање одричних именичких заменица – 6. разред

Писање одричних именичких заменица

Писање одричних именичких заменица – ни од кога, ни од чега…

           Писање одричних именичких заменица

Одричне именичке заменице: НИКО, НИШТА

НЕГАЦИЈА  ПРЕДЛОГ  ЗАМЕНИЦА

  ни                од              кога

ГенитивНи од кога  не бежи. Ни од чега се не плаши.

Акузатив: Ни за кога не пита. Ни за шта се не интересује.

Инструментал: Ни са ким се не дружи. Ни са чим не ради.

Локатив: Ни о коме не мисли. Ни о чему не брине.