0% kompletirano
0/4 koraka

Сложена реченица- независни и зависни однос простих реченица у сложеној

Сложена реченица- независни и зависни однос простих реченица у сложеној

Сложена реченица – преглед градива, независни и зависни однос простих реченица у сложеној

СЛОЖЕНА РЕЧЕНИЦА

Сложена реченица се састоји од два или више предиката, односно састављена је од две или више простих реченица.

Седим.          Учим.          Уживам.           Седим, /учим /и уживам.

Просте реченице у сложеној повезују се везником или запетом.

Односи простих реченица у сложеној могу бити:

а) НЕЗАВИСНИ (свака реченица може да стоји самостално) 

                             Све јунаке на број набројила, /до три своја добра не наброји.

                             Све јунаке на број набројила.  Три своја добра не наброји.

Независносложене реченице су две или више простих реченица које су међусобно независне (самосталне) и спојене у сложену реченицу.

б) ЗАВИСНИ (има главну и зависну реченицу која не може да стоји самостално)

                      Чим сване, устаје.    Устаје /чим сване.

 Устаје. Може да стоји самостално.         Чим сване. Не може да стоји самостално.

Зависносложене  реченице су оне реченице које су настале из реченичног члана – субјекта, атрибута, објекта, прилошки одредби.

Лекција sadržaj