0% kompletirano
0/3 koraka

Имперфекат

Имперфекат (пређашње несвршено време)

Имперфекат (пређашње несвршено време): преглед градива

                                          Имперфекат помоћног глагола БИТИ (дужи и крећи облици)

                                 Једнина                                                      Множина

  1. лице бејах (бех)                                                         бејасмо(бесмо)
  2. лице бејаше (беше)                                                  бејасте (бесте)
  3. лице бејаше (беше)                                                  бејаху (беху)

    Користи се за грађење плусквамперфекта.                 Давно бејаху дошли кући.

Лекција sadržaj