0% kompletirano
0/24 koraka

Активна, пасивна и безлична реченица – 7. разред

Активна, пасивна и безлична реченица

Активна, пасивна и безлична реченица – преглед градива, субјектско-предикатске реченице, актив, пасив…