Значења глагола

Значења глагола - предавање, конјугација, радња, стање, збивање, служба глагола у реченици

Значења глагола - преглед градива, конјугација, радња, стање, збивање, служба глагола у реченици

                                                                                ЗНАЧЕЊА     ГЛАГОЛА

Конјугација – промена глагола по временима, начинима и лицима.

Као и друге променљиве речи, глаголи имају род и број и лице.

Јуче је дошао кући.                                 Сада учим о глаголима.                                         Сутра ћемо знати.

               ↓                                                                                   ↓                                                                                                    ↓

  мушки род  једнине, треће лице        не резликује род, прво лице једнине            не резликује род,    прво лице множине 

Потврдни и одрични облик:  учим, не учим

                                Значења глагола

Радња ( сами бирамо да ли ћемо радити нешто или не): читати, певати        

 Стање ( нама се догађа без наше воље): спавати, расти    

 Збивањe (догађаји у природи): севати, свитати

Пази!      Неки глаголи могу да казују стање и збивање.     Које значење имају, можемо видети из реченице.

 Лист је пао са гране. (збивање)             Камен му је пао са срца. (стање)

                                        СЛУЖБА ГЛАГОЛА У РЕЧЕНИЦИ

ЛИЧНИ глаголски облици имају службу/функцију ПРЕДИКАТА.

Долази пролеће.        Дошло је пролеће. Пред нама на обали љуљају се рибарске барке.

НЕЛИЧНИ  глаголски облици се користе за грађење сложених глаголских облика           Сутра ћу учити.      Јуче је учио.

Имају и службу/функцију  ПРИЛОШКИХ ОДРЕДБИ

Протрчавши крај нас никога није видео.     Полазећи на пут поздрави се са свима.

        ↓                                                                                                    ↓

прилошка одредба за време                                 прилошка одредба за време                                  

 ОБРАТИ ПАЖЊУ НА ПИСАЊЕ НЕГАЦИЈА УЗ ГЛАГОЛЕ!

НЕ се пише одвојено НЕ ИДЕМ, НЕ ДОЛАЗИ, НЕ УЧИ, НЕ СЕДИ      У клупи не седи мирно.

Спојено са негацијом пишу се  глаголи НЕЋУ, НИСАМ, НЕМОЈ, НЕМАМ, НЕСТАТИ, НЕГОДОВАТИ,  НЕДОСТАЈАТИ 

Нисам научио, немојте ме питати нећу знати јер немам времена да учим.

Значења глагола - показна вежба, конјугација, радња, стање, збивање, служба глагола у реченици

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452