Самогласници, сугласници и слоготворно Р

Самогласници, сугласници и слоготворно Р - предавање: подела гласова српског језика

Самогласници, сугласници и слоготворно Р - преглед градива: подела гласова српског језика

Самогласници, сугласници и слоготворно Р

Говорни органи: плућа, душник и гркљан, гласне жице (гласнице), ресица, усна дупља и носна шупљина, меко (задње) непце, тврдо (предње) непце, језик, усне, зуби.

Самогласници (вокали) - 5, када се изговарају, гласне жице равномерно трепере и ваздушна струја слободно пролази кроз усну дупљу.

Дуго се изговарају. Могу да се певају.    А, Е, И, О, У

Сваки слог мора имати један самогласник. Носиоци су слога. ЗАЕАИ

Сугласници (консонанти) – 25 чују се као шумови јер ваздушна струја долазећи из плућа наилази на препреку и у тренутку савладавања препреке – образује се сугласник. Кратко се изговарају. 

Б, В, Г, Д, Ђ, Ж, З, Ј, К, Л, Љ, М, Н, Њ, П, Р, С, Т, Ћ, Ф, Х, Ц, Ч, Џ, Ш

Сугласник Р ( слоготворно Р) је носилац слога уколико нема другог самогласника у слогу.

                                                      ПРО    –            ТР –     ЧА -    ТИ      ЦР-ВЕ-НО, ТРН, ВРХ, ЦР-ТА-ТИ

                                                           ↑                           ↑

                             није слоготворно Р         слоготворно Р у слогу нема самогласника

                              јер поред себе има  самогласник О      

УОЧИ!         На основу броја слогова речи се деле на:

ЈЕДНОСЛОЖНЕ – ПАС, СТО, РАМ, НОС, ТИ, ШТА

ДВОСЛОЖНЕ – О-САМ, НЕ-КО, ДО-СТА, ПИС-МО

ВИШЕСЛОЖНЕ – КО-ПИ-РА-ТИ, ПО-НЕ-ТИ, И-ГРА-ЧКА, СМИ-СЛИ-ТИ

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452