Односи простих реченица у сложеној

Сложена реченица - преглед градива, независни и зависни однос простих реченица у сложеној

СЛОЖЕНА РЕЧЕНИЦА

Сложена реченица се састоји од два или више предиката, односно састављена је од две или више простих реченица.

Седим.          Учим.          Уживам.           Седим, /учим /и уживам.

Просте реченице у сложеној повезују се везником или запетом.

Односи простих реченица у сложеној могу бити:

а) НЕЗАВИСНИ (свака реченица може да стоји самостално) 

                             Све јунаке на број набројила, /до три своја добра не наброји.

                             Све јунаке на број набројила.  Три своја добра не наброји.

Независносложене реченице су две или више простих реченица које су међусобно независне (самосталне) и спојене у сложену реченицу.

б) ЗАВИСНИ (има главну и зависну реченицу која не може да стоји самостално)

                      Чим сване, устаје.    Устаје /чим сване.

 Устаје. Може да стоји самостално.         Чим сване. Не може да стоји самостално.

Зависносложене  реченице су оне реченице које су настале из реченичног члана - субјекта, атрибута, објекта, прилошки одредби.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452