Имперфекат (пређашње несвршено време)

Имперфекат (пређашње несвршено време): преглед градива

                                          Имперфекат помоћног глагола БИТИ (дужи и крећи облици)

                                 Једнина                                                      Множина

  1. лице бејах (бех)                                                         бејасмо(бесмо)
  2. лице бејаше (беше)                                                  бејасте (бесте)
  3. лице бејаше (беше)                                                  бејаху (беху)

    Користи се за грађење плусквамперфекта.                 Давно бејаху дошли кући.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452