Цртица

Цртица-преглед градива, на крају реда између групе цифара...

Цртица

- на крају реда када се реч преноси у други ред: учи- тељица

-између групе цифара у телефонским бројевима 164-787

- као падежни наставак код скраћеница писаних великим словом УНИЦЕФ-а

-у комбинацији бројева и речи: 50-годишњица

- у полусложеницама: радио-таласи

- у сложеним придевима: културно-уметничко друштво

- у двоструким именима: Сања Поповић-Петровић

- у спојевима речи: брже-боље, како-тако

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452