Бројеви

Бројеви - предавање - врсте бројева

Бројеви - преглед градива, стоје уз именицу као придеви и придевске заменице

Бројеви - показна вежба

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452