0% Завршено
0/58 Корака

Заменице

Лекција Progress
0% Завршено

Заменице- граматичке особине заменица, врсте заменица

Заменице: именичке-замењују именице, придевске-замењују придеве

Заменица – предавање

Заменице – преглед градива

Imeničke zamenice zamenjuju imenice dok pridevske zamenice zamenjuju prideve

Заменице – показна вежба