0% Завршено
0/58 Корака

Везници

Лекција Progress
0% Завршено

Везници- повезују речи и речи, реченице и реченице

Везници-предавање: повезују речи и речи, реченице и реченице

Везници-преглед градива: повезују речи и речи, реченице и реченице

                  ВЕЗНИЦИ

Везници  повезују речи и речи, реченице и реченице, указују на врсту везе међу њима

(супротност, узрок, време, начин…) али, зато, кад, како, и, јер       Немају функцију у реченици.

Пера и Жика уче.                                                       Уче/ док се не уморе.

 спаја речи –    указује на исти смер                    спаја реченице – указује на време

ВРСТЕ ВЕЗНИКА

Независни везници повезују независне реченице            и, па, те, ни, нити, или, али… Учио је/ И био је задовољан.

Зависни везници повезују зависне реченице              иако, мада, премда, да, док, јер, ако… Учио је/ ЈЕР је био контролни.

ПАЗИ! Разликуј ВЕЗНИК и РЕЧЦУ

Отишао је /да донесе хлеб из пекаре.            Да, свакако ћемо то урадити.             

Везници-показна вежба: повезују речи и речи, реченице и реченице