0% Завршено
0/58 Корака

Употреба помоћних глагола

Употреба помоћних глагола

Употреба помоћних глагола – преглед градива, користе се за грађење сложених глаголских облика