0% Завршено
0/58 Корака

Употреба глаголских облика

Лекција Progress
0% Завршено

Употреба глаголских облика

Употреба глаголских облика – преглед градива, најчешћа значења глаголских облика