0% Завршено
0/58 Корака

Слагање придева са именицом

Лекција Progress
0% Завршено

Слагање придева са именицом- у роду, броју, падежу

Слагање придева са именицом-предавање: придев са именицом се слаже у роду, броју, падежу

Слагање придева са именицом-преглед градива: придев са именицом се слаже у роду, броју, падежу

Слагање придева са именицом-показна вежба: придев са именицом се слаже у роду, броју, падежу