Народне породичне лирске песме: Сестре без брата, Мајка Јову у ружи родила

Народне породичне лирске песме: Сестре без брата, Мајка Јову у ружи родила

                  Народне породичне лирске песме: Сестре без брата, Мајка Јову у ружи родила

 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста: породична песма
  • Породичне песме: опевају породицу и породичне односе.
  • Највише се опева љубав међу браћом и сестрама, мајке према деци.
 • Теме: сестре без брата
 •          љубав мајке према детету
 • Стални епитети: бијеле свиле, драгу камен, бела вила, ружа румена
  • Стални епитет: јавља се у народим песмама са истим одређивањем именица
 • Метафора: црне очи два драга камена, обрвице морске пијавице, ситне зубе два низа бисера
  • Метафора: скраћено поређење, има пренесено значење;
 • Поређење (компарација): нек је румен к’о ружа румена, нек је бијел к’о бијела вила, нек је радин к’о пчела малена
  • Поређење (компарација): два појма се пореде по сличности;

      Сестре без брата

Двије сеје брата не имале,
Па га вију од бијеле свиле,
Од бијеле и још од црвене;
Струк му мећу дрво шимширово,
Црне очи два драга камена,
Обрвице морске пијавице,
Ситне зубе два низа бисера;
Залажу га медом и шећером:
„То нам једи, па нам пробесједи.“

 Мајка Јову у ружи родила             

 • Мајка Јову у ружи родила,                              
 • ружица га на лист дочекала,                            
 • бела вила у свилу повила,                                
 • а пчелица медом задојила,                              
 • ластавица крилом покривала:                        
 • нек је румен к’о ружа румена,                          
 • нек је бијел к’о бијела вила,                              
 • нек је радин к’о пчела малена,                        
 • нек је хитар као ластавица.