0% Завршено
0/58 Корака

Речце

Лекција Progress
0% Завршено

Речце- означавају лични став говорника, истичу супротност или изузимање

Речце-предавање: означавају лични став говорника, истичу супротност или изузимање

Речце-преглед градива: означавају лични став говорника, истичу супротност или изузимање

                                                                                                             РЕЧЦЕ

Речце су непроменљиве речи које означавају лични став говорника, истичу супротност или изузимање. 

Немају функцију у реченици.                      Да, да то ће све бити како треба.

ВРСТЕ РЕЧЦИ:     Потврдна речца – ДА               Одрична речца – НЕ              Упитне речце – ЛИ, ДА ЛИ

                                         Повратна речца – СЕ                             Речце за истицање  УПРАВО, БАШ, СВАКАКО

РАЗЛИКУЈ! РЕЧЦУ и ВЕЗНИК

̶  Хоћеш ли доћи? Да, доћи ћу.  РЕЧЦА            Рече /да ће доћи.   ВЕЗНИК

РАЗЛИКУЈ! РЕЧЦУ и ПОВРАТНУ ЗАМЕНИЦУ

   Стиди СЕ.   РЕЧЦА  Не може Стиди СЕБЕ.  Чешља СЕ.  Чешља СЕБЕПОВРАТНА ЗАМЕНИЦА  

Речце-показна вежба: означавају лични став говорника, истичу супротност или изузимање