0% Завршено
0/58 Корака

Променљиве речи

Лекција Progress
0% Завршено

Променљиве речи

Променљиве речи-преглед градива, именице, заменице, придеви, бројеви, глаголи

Променљиве речи-предавање

Променљиве речи-преглед градива

Glagoli se menjaju po vremenima, načinima i licima

Променљиве речи-показна вежба