0% Завршено
0/58 Корака

Промена личних именичких заменица

Промена личних именичких заменица по падежима

Промена личних именичких заменица – предавање: промена по падежима, лицима и броју

Промена личних именичких заменица – преглед градива: промена по падежима, лицима и броју

                                   

   ПРОМЕНА ЛИЧНИХ ИМЕНИЧКИХ ЗАМЕНИЦА ПО ПАДЕЖИМА, ЛИЦИМА И БРОЈУ

Личне именичке заменице се мењају по лицима, падежима и броју

Једнина        1. лице            2. лице                   3. лице                                                             

Номинатив      ja                            ти                     он, оно             она                               

Генитив          мене, ме                 тебе, те          њега, га          ње, је                            

Датив              мени, ми                 теби, ти          њему, му      њој, јој                               

Акузатив          мене, ме                 тебе, те          њега, га, њ    њу, је, ју                  

Вокатив                  –                           ти                          –                       –                                                              

Инструментал (са) мном     (са) тобом  (са) њим   (са) њом    

Локатив            (о) мени              (о) теби            (о) њему        (о) њој           

ПАЗИ!

У генитиву, дативу и акузативу личне заменице имају краћи (ненаглашен, неакцентован ЕНКЛИТИЧКИ) облик.

                Множина          1. лице            2. лице                   3. лице     

 Номинатив                 ми                      ви                          они, оне, она

Генитив                         нȃс  нас           вȃс вас             њих, их

Датив                                нама, нам         вама, вам          њима, им

Акузатив                           нȃс нас        вȃс вас                њих, их

    Вокатив                                      –                                  ви                          –

 Инструментал                  (са) нама     (са) вама   (са) њима

Локатив                                    (о) нама      (о) вама    (о) њима

ПАЗИ!

У генитиву, дативу и акузативу личне заменице имају краћи (ненаглашен, неакцентован ЕНКЛИТИЧКИ) облик.

У реченици имају службу/функцију СУБЈЕКТА или ОБЈЕКТА               Jа      говорим   теби.

ОБРАТИ ПАЖЊУ!

Личне заменице НАС и ВАС једнако се пишу у дужем и краћем облику, али краћи облик нема акценат.  Нȃс је стид. Видео нас је.

Наглашени (дужи) облици се употребљавају:

  1. Када истичемо лице у реченици: Ја сам ЊЕГА срела.
  2. На почетку реченице:   МЕНИ си нешто рекао?
  3. Када су предлози испред заменице: Све је ОД МЕНЕ склонио.
  4. Иза везника А и И:   Дошли су, а ТЕБЕ нису видели.

Промена личних именичких заменица – показна вежба: промена по падежима, лицима и броју