0% Завршено
0/58 Корака

Присвојне придевске заменице

Лекција Progress
0% Завршено

Присвојне придевске заменице

Присвојне (посесивне) придевске заменице са именицом се слажу у роду, броју и падежу