0% Завршено
0/58 Корака

Прилози

Лекција Progress
0% Завршено

Прилози одређују глаголску радњу по месту, времену, начину, количини и узроку

Прилози- предавање: одређују глаголску радњу по месту, времену, начину, количини и узроку

Прилози-преглед градива, одређују глаголску радњу по месту, времену, начину, количини и узроку

                 

ПРИЛОЗИ

Прилози су непроменљиве речи које одређују глаголску радњу.

Прилози за место (где?) овде, тамо, негде            Дођи овамо.

Прилози за време (кад?) одмах, касно, рано        Дошао је синоћ.

Прилози за начин (како?) раздрагано, полако,     Долази пешице.

Прилози за количина (колико?) много, безброј   Долази често.

Прилози за узрок (заштo?) зато, стога                      Долази зато.

СЛУЖБА ПРИЛОГА У РЕЧЕНИЦИ

Кад стоје уз:     глаголе – глаголске (прилошке) одредбе   Брзо једе.      

Кад стоје уз:  именице – атрибут    Узео је мало хлеба. 

Кад стоје уз: придеве –атрибут  Ово је веома лепо вече.

Кад стоје уз: прилоге –атрибут   Врло брзо стижемо.                         

ПОРЕЂЕЊЕ ПРИЛОГА –  исто је као и поређење придева.

Прилози за начин, за количину и неки прилози за време могу се поредити:    

брзо трчи, брже трчи, најбрже трчи

мало – мање – најмање;           касно – касније – најкасније  

Прилози доста и много имају неправилну компарацију:

доста – више – највише; много – више – највише.

ПАЗИ! Не мешај ПРИДЕВ и ПРИЛОГ.

                            МАЛО  ТРЧИ ОВО                                                  МАЛО  ЖДРЕБЕ.

Служба: прилошка одредба   јер одређује глагол          атрибут      јер одређује именицу                                                              

Прилози-показна вежба: одређују глаголску радњу по месту, времену, начину, количини и узроку