0% Завршено
0/58 Корака

Придеви

Лекција Progress
0% Завршено

Придеви

Придеви – предавање: опсни присвојни градивни и месни придеви

Придеви-преглед градива : опсни присвојни градивни и месни придеви

Придеви-показна вежба : опсни присвојни градивни и месни придеви