0% Завршено
0/58 Корака

Презент и презентска основа

Презент и презентска основа

Презент и презентска основа, садашње време, од 1. лица множине презента -мо