0% Завршено
0/58 Корака

Предлози

Лекција Progress
0% Завршено

Предлози – стоје уз именске речи испред одређених падежних облика

Предлози-предавање, стоје уз именске речи испред одређених падежних облика

Предлози-преглед градива, стоје уз именске речи испред одређених падежних облика

          ПРЕДЛОЗИ

Предлози стоје уз именске речи испред одређених падежних облика.

Немају службу/функцију у реченици.

Служе за означавање разних односа између речи у реченици.   у, о, на, по, при, наспрам…

Седим испред школе и гледам у врата да видим ко излази.

ПАЗИ!   

Неки предлози се слажу само са једним падежом  до школе, од зида → генитив; при зиду → локатив

Неки предлози са више падежа   са гране → генитив, са другом → инструментал

Предлози се могу употребити и уз прилоге за време    од јесенас,  до пролетос  

ПАЗИ!       Не мешај ПРЕДЛОГ и ПРИЛОГ. Седи иза мене.             Седи иза. 

Предлози-показна вежба, стоје уз именске речи испред одређених падежних облика