0% Завршено
0/58 Корака

Показне придевске заменице

Лекција Progress
0% Завршено

Показне придевске заменице

Показне придевске заменице – преглед градива, упућују на бића и предмете и на неке њихове особине