0% Завршено
0/58 Корака

Перфекат

Лекција Progress
0% Завршено

Перфекат

Перфекат – преглед градива, прошло време, личан и сложен глаголски облик