0% Завршено
0/58 Корака

Остале придевске заменице

Лекција Progress
0% Завршено

Остале придевске заменице

Остале придевске заменице – преглед градива, упитно-односне, одричне, неодређене, опште