0% Завршено
0/58 Корака

Особине именица

Лекција Progress
0% Завршено

Особине именица

Особине именица – преглед градива, природни и граматички род, служба именица у реченици