0% Завршено
0/58 Корака

Непроменљиви бројеви и непроменљиве речи

Непроменљиви бројеви и непроменљиве речи

Граматичке категорије непроменљивих бројева и непроменљивих речи