0% Завршено
0/58 Корака

Неличне именичке заменице

Лекција Progress
0% Завршено

Неличне именичке заменице-упитне, одричне, опште, неодређене

Неличне именичке заменице- предавање: упитне, одричне, опште, неодређене

Неличне именичке заменице – преглед градива: упитне, одричне, опште, неодређене

                               ПРОМЕНА НЕЛИЧНИХ ИМЕНИЧКИХ ЗАМЕНИЦА ПО ПАДЕЖИМА

                      Неличне именичке заменице не разликују лице, род и број.

                                     УПИТНЕ            ОДРИЧНЕ                           ОПШТЕ                       НЕОДРЕЂЕНЕ       

 Номинатив             ко, шта             нико, ништа                           свако, свашта            неко, нешто

Генитив                   кога, чега         ни од кога,   ни од чега         сваког, свачег            неког, нечег

Датив                      коме, чему         ником, ничем                       сваком, свачем          неком, нечем

Акузатив                 кога, шта             никог, ништа                         сваког, свашта           неког, нешто

Вокатив                           –                        –                                               –                                             –

Инструментал   (са)ким, чиме     ни са ким, ни са чим              сваким, свачим          неким, нечим

Локатив             (о)коме, (о) чему   ни о коме, ни о чему          сваком, свачем            неком, нечем

УОЧИ!

 Неличне именичке заменице имају један облик за сва три рода и оба броја. Не разликују лице.

ПАЗИ!

НИ ЗА КОГА  нисам чуо да тако пише. ( Не може ЗА НИКОГА нисам чуо да тако пише.)

Нисам разговара НИ СА КИМ. ( Не може СА НИКИМ)

Не размишља НИ О ЧЕМУ. ( Не може  Не размишља О НИЧЕМУ.)

Неличне именичке заменице – показна вежба: упитне, одричне, опште, неодређене