0% Завршено
0/58 Корака

Лична заменица себе (се)

Лекција Progress
0% Завршено

Лична заменица себе (се) – повратна заменица за свако лице

Лична заменица себе (се)-предавање: повратна заменица за свако лице себе (се)

Лична заменица себе (се)-преглед градива, повратна заменица за свако лице себе (се)

ПРОМЕНА  ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ ЗА СВАКО ЛИЦЕ СЕБЕ (СЕ) ПО ПАДЕЖИМА

Лична именичка заменица за свако лице СЕБЕ (СЕ) има промене по падежима у једнини.

Номинатив                            –                       –

Генитив                            себе                     Дао је све од себе за победу.

Датив                               себи                        Себи је купио нову капу.

Акузатив                         себе, се                  Види се (себе) у огледалу.

Вокатив                                 –                                          –

Инструментал           (са) собом                      Прича сам са собом.

Локатив                      (о) себи                          О себи најмање прича.

ПАЗИ!

Лична заменица за свако лице НЕМА номинатив и вокатив.

Не разликује родове.  Никада не може да буде СУБЈЕКАТ.

Краћи облик има само у АКУЗАТИВУ.

ПАЗИ!

Узећу све за себе.   Купила сам себи нове ствари. ПРАВИЛНО

Узећу све за мене.  Купила сам мени нове ствари. НЕПРАВИЛНО

УОЧИ!

Видим СЕБЕ (СЕ) у огледалу.   ЗАМЕНИЦА

Поздравља СЕРЕЧЦА  (Не може – Поздравља СЕБЕ.)

Лична заменица себе (се)-показна вежба – повратна заменица за свако лице себе (се)