0% Завршено
0/58 Корака

Инфинитив и инфинитивна основа

Инфинитив и инфинитивна основа

Инфинитив и инфинитивна основа -преглед градива, основни облик глагола не разликује род, број, лице