0% Завршено
0/58 Корака

Имперфекат

Лекција Progress
0% Завршено

Имперфекат

Имперфекат – преглед градива, пређашње несвршено време