0% Завршено
0/58 Корака

Именичке заменице

Лекција Progress
0% Завршено

Именичке заменице – личне заменице, лична заменица за свако лице, неличне именичке заменице

Врсте именичких заменица- предавање: личне заменице, лична заменица за свако лице, неличне именичке заменице

Врсте именичких заменица: личне заменице, лична заменица за свако лице, неличне именичке заменице

Врсте именичких заменица- показна вежба: личне заменице, лична заменица за свако лице, неличне именичке заменице