0% Завршено
0/58 Корака

Глаголски вид

Лекција Progress
0% Завршено

Глаголски вид (глаголи по трајању радње) – несвршени и свршени глаголи

Глаголски вид (глаголи по трајању радње) – несвршени и свршени глаголи: предавање

Глаголски вид (глаголи по трајању радње) – несвршени и свршени глаголи: преглед градива

Глаголски вид (глаголи по трајању радње) – несвршени и свршени глаголи: показна вежба