0% Завршено
0/58 Корака

Глаголски род

Лекција Progress
0% Завршено

Глаголски род (глаголи по предмету радње) – прелазни, непрелазни и повратни глаголи

Глаголски род (глаголи по предмету радње) – предавање: прелазни, непрелазни и повратни глаголи

Глаголски род (глаголи по предмету радње) – преглед градива: прелазни, непрелазни и повратни глаголи

Глаголски род (глаголи по предмету радње) – показна вежба: прелазни, непрелазни и повратни глаголи