0% Завршено
0/58 Корака

Глаголски прилог садашњи

Глаголски прилог садашњи

Глаголски прилог садашњи – преглед градива, у реченици никада није предикат