0% Завршено
0/58 Корака

Глаголски прилог прошли

Глаголски прилог прошли

Глаголски прилог прошли – преглед градива, у реченици никада није предикат