0% Завршено
0/58 Корака

Глаголски придев трпни

Глаголски придев трпни

Глаголски придев трпни – преглед градива, користи се за грађење пасива