0% Завршено
0/58 Корака

Футур II

Лекција Progress
0% Завршено

Футур II

Футур II- преглед градива, предбудуће време и глаголски начин