0% Завршено
0/58 Корака

Футур I

Лекција Progress
0% Завршено

Футур I

Футур I – преглед граадива, будуће време, може бити прост и сложен облик