0% Завршено
0/58 Корака

Аорист

Лекција Progress
0% Завршено

Аорист

Аорист-преглед градива, пређашње свршено време