0% kompletirano
0/15 koraka

Променљиве и непроменљиве речи

Променљиве и непроменљиве речи

Променљиве и непроменљиве речи -предавање

Променљиве и непроменљиве речи – преглед градива

                                               ПОЈАМ ПРОМЕНЉИВИХ И НЕПРОМЕНЉИВИХ РЕЧИ

Променљиве речи имају различите облике.    ИМЕНИЦЕ, ЗАМЕНИЦЕ, ПРИДЕВИ, ГЛАГОЛИ и НЕКИ БРОЈЕВИ

друг – другови, ти- тебе, мој-моја -моје, леп-лепа –лепо, први-прва-прво трчим – трчиш

Променљиве речи у реченици имају службу/функцију.         Пера        је носио          велику торту.

                                                                                                                                                  ↓                     ↓                   ↓                   ↓

                                                                                                                                          субјекат  предикат       атрибут       објекат                      

Непроменљиве речи увек имају исти облик.

ПРИЛОЗИ – доста, нешто, мало,            Дошао је пешице.

ПРЕДЛОЗИ – у, о, на поред                      Седи наспрам мене.

ВЕЗНИЦИ –  и. па, те, јер, пошто            Пера и Жика су другови.

 УЗВИЦИ – ух, јој, шиц, ало                      Ала је ово лепо!

 РЕЧЦЕ – да, не, ли, нај                             Сигурно ћу доћи.

Непроменљиве речи у реченици немају службу/функцију сем ПРИЛОГА.

ПАЗИ!

Врсту ових речи препознаћеш само у реченици.

ДА       ↗     речца: Да, дошла сам.                        СЕ        ↗      речца: Наоблачило се.                     JE        ↗  помоћни глагол:  Дошао је (јесте).

              ↘  везник: Рекао је/ да ће доћи.                            ↘  заменица : Чешљам се (себе)                       ↘ заменица:  Видим је (њу).

Променљиве и непроменљиве речи – показна вежба