0% kompletirano
0/41 koraka

Променљиве и непроменљиве речи

Променљиве и непроменљиве речи

Променљиве и непроменљиве речи – преглед градива. именице, заменице, придеви, бројеви и глаголи http://ucimosrpski.rs/lessons/promenljive-i-nepromenljive-reci/

Непроменљиве речи – преглед градива:прилози, предлози, везници, узвици и речце- преглед градива